Car Wash
Wash & Wax
Car Polish & Protection
Fast & Shine
Car Restorer
Scratch Remove
Windshield Rain Tex
Glass Cleaner
Tyre Silicone
All Purpose Cleaner
Engine Bright


แคร์รีเท็กซ์ น้ำยาขจัดคราบห้องเครื่องยนต์ (Engine Bright)
สะอาด ปลอดภัย ป้องกันฝุ่นจับ

คุณสมบัติ
ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดคราบสกปรกภายนอกห้องเครื่องยนต์ จึงปลอดภัย ต่อท่อยาง สายไฟ สายพาน พลาสติก สีรถ และระบบอีเล็กทรอนิคต่างๆของเครื่องยนต์ มีประสิทธิภาพในการย่อย
สลายคราบสกปรกสูง เช่น คราบฝุ่น โคลน เขม่า คราบน้ำมัน จาระบี สนิมและยางเหนียวต่างๆ

สูตรพิเศษ Carretex Engine Bright ได้เพิ่มส่วนผสม เพื่อเพิ่มความเงาใหม่และป้องกันการจับของฝุ่น หรือคราบสกปรกหลังการล้างเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ทุกประเภท เครื่องจักรทุกชนิด อู่ซ่อมรถ เครื่องมือช่าง ฯลฯ

วิธีใช้

  • ควรใช้ขนาดเครื่องยนต์ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป ดับเครื่องยนต์ให้สนิท
  • ฉีดน้ำยาให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วทิ้งไว้ 5-10 นาที
  • ใช้ผ้าเช็ดจุดที่มีคราบสกปรกออก หรือใช้น้ำฉีดเบาๆ เพื่อชะล้างคราบสกปรก
  • สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้5-10 นาที เพื่อให้น้ำแห้ง

 

   
Home | Hot Products | Contact us
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2954-6655
Copyright © 2005 Carretex.net. All rights reserved.